Ostalo

Servis in garancija

Micom zagotavlja garancijsko in pogarancijsko servisiranje vseh izdelkov iz svojega prodajnega programa. Servisne storitve izvajamo v lastnem servisu v Trzinu, v primeru večje tehnične zahtevnosti popravila pa v servisih dobaviteljev in nekaterih zunanjih pogodbenih servisnih centrih.

Garancijski rok za vsak izdelek je določen s strani proizvajalca. Z garancijo prevzemamo odgovornost, da bomo v garancijskem roku odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na izdelku, ki bodo nastale v normalnih pogojih dela in ob upoštevanju navodil proizvajalca, pod pogoji, da v izdelek niso posegale nepooblaščene osebe.

Garancija se lahko uveljavlja ob predložitvi izpolnjenega garancijskega lista ali računa, ki je bil izdan s strani pooblaščenega prodajalca ob nakupu izdelka.

Vse izdelke, ki potrebujejo servis prosimo dostavite (preko pošte ali osebno) na naš naslov v Trzinu in priložite naslednje:
  • Podatke o lastniku izdelka in kontaktno osebo
  • Podatke o poslanem izdeleku (model, serijska št., količina, priloženi pribor ali dodatna oprema)
  • Opis napake oziroma vzrok zakaj pošiljate izdelek v servis
  • V kolikor uveljavljate garancijo tudi dokazilo o nakupu (kopija računa ali garancijski list)
Za izdelek v garancijskem roku stroški pošiljanja izdelka do servisa (tudi do pooblaščenega servisa v tujini, v kolikor je to potrebno) bremenijo lastnika izdelka, stroške vračila pa krije Micom. V primeru izvengarancijskega servisa so stroški pošiljanja izdelka do servisa in nazaj v breme lastnika izdelka.

Po pregledu izdelka v našem servisu le-tega popravimo ali pošljemo na popravilo v servis proizvajalca. V primeru izvengarancijskega popravila še pred izvedbo popravila lastniku izdelka izdamo ponudbo za stroške popravila in popravilo izvedemo šele potem, ko lastnik izdelka potrdi našo ponudbo oziroma potrdi, da bo kril stroške popravila.

Kontaktna oseba za vso s servisom povezano logistiko:
g. Mitja Jović, tel: 01-589 6250


Povratni Mepro klic
Pošljite vprašanje
Predstavitev delovanja instrumenta