Ostalo

Splošni pogoji

Spoštovani kupec,

ste na spletni strani, kjer se nahajajo opisi za merilno opremo za profesionalne uporabnike. Vzdrževanje v industriji, elektroinstalacije, proizvodnja in razvoj, laboratorijska merjenja, merjenja v telekomunikacijah so najbolj pogosta področja uporabe, kjer brez primernih merilnih orodij težko odkrijete napake.

Če ne najdete orodja, ki bi vam ustrezal, nas prosimo kontaktirajte in skupaj bomo našli rešitev!


Pogoji poslovanja za kupce v SlovenijiDatum izdaje: April 2011

 1. Splošno
  Ti splošni pogoji poslovanja veljajo za prodajo izdelkov, objavljenih v katalogih in na spletni strani družbe MICOM ELECTRONICS d.o.o., Dobrave 10, 1236 Trzin (v nadaljevanju Micom).
  Splošne in ostale pogoje poslovanja določa Micom. Micom tudi odgovarja za objavljeno vsebino in izvedbo naročil skladno z objavljenimi pogoji.
  Splošni pogoji so na voljo na spletni strani www.mepro.si, zato se šteje, da je vsak kupec, ki naroči blago na spletni strani, seznanjen z njihovim celotnim besedilom. Šteje se, da z oddajo naročila v kakršnikoli obliki kupec v celoti sprejme te splošne pogoje poslovanja.
  Micom in kupci kot fizične osebe medsebojne obveznosti urejajo s temi splošnimi pogoji in Zakonom o varstvu potrošnikov.
  Micom in pravne ter fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, medsebojne obveznosti urejajo s posebno pogodbo v pisni obliki oziroma s sprejemom teh splošnih pogojev. V primerih, ko je kupec pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko, zanjo veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov le v primerih, ko je to posebej navedeno v samem zakonu.
   
 2. Naročanje izdelkov
  • Izdelke lahko naročate na naslednje načine:
   • po pošti na naslov: MICOM ELECTRONICS d.o.o., Dobrave 10, 1236 Trzin
   • po telefaxu na št.: 01 589 62 60
   • po elektronski pošti na naslov: info@mepro.si
   • preko spleta: www.mepro.si
   • po telefonu na št.: 01 589 62 57
  • Sprejeta naročila obravnavamo kot nepreklicna. Po prejemu naročila Micom izda potrditev naročila, ki vsebuje opis blaga,ceno,plačilne pogoje, predviden dobavni rok in način dostave. S potrditvijo naročila je tudi sklenjena pogodba o nakupu med kupcem in Micomom. Kupec lahko naročilo brez stroškov prekliče samo do trenutka ko Micom izda potrditev naročila.
  • Micom lahko izvedbo naročila tudi zavrne v kolikor ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji ne more izvesti, o čemer kupca pisno obvesti.
    
 3. Naročanje preko spleta
  • Registracija: Pred oddajo naročila preko spleta se morate preko spletnega obrazca registrirati. To velja samo za prvo naročilo, ob ponovnih naročilih registracija ni več potrebna.
  • Naročilo oddano: Po uspešni oddaji naročila boste po elektronski pošti prejeli obvestilo, da je vaše naročilo sprejeto v obdelavo.
  • Naročilo potrjeno: Prejeto naročilo bomo v Micomu pregledali in v kolikor bo le-to popolno, kar pomeni, da bodo v njem vsi podatki o kupcu in naročenih izdelkih, bomo izdali potrditev naročila. V primeru pomanjkljivih podatkov vas bomo kontaktirali po elektronski pošti ali po telefonu, ki je naveden med kontaktnimi podatki.
  • Naročilo v realizaciji: Micom začne z aktivnostmi za izvedbo naročila takoj po potrditvi naročila. V kolikor je blago na zalogi bo odpremljeno najkasneje v dveh delovnih dnevih od potrditve naročila ali prejema plačila, če je predvideno avansno plačilo. V kolikor blaga v trenutku izdaje naročila ni na zalogi, vam bomo v roku sedmih dni od prejema naročila potrdili predviden datum dobave.
    
 4. Dostava izdelkov
  V kolikor ni drugače dogovorjeno, naročeno blago brezplačno dostavimo na vaš naslov s paketnim servisom Pošte Slovenije. To velja samo za pošiljke z vrednostjo nad 200 € brez DDV. Za pošiljke manjše vrednosti pošljemo blago na stroške prejemnika.
  V primeru plačila po povzetju vam bo Pošta Slovenije zaračunala provizijo za prenos kupnine po njihovem veljavnem ceniku.

  Po predhodnem dogovoru je prevzem izdelkov možen tudi na sedežu našega podjetja na naslovu:

  MICOM ELECTRONICS d.o.o.
  Dobrave 10
  1236 Trzin - Industrijsko obrtna cona
   

  Objavljene cene izdelkov in dostave veljajo za kupce v Sloveniji. Za dostavo izven Slovenije nas kontaktirajte za ponudbo.
   
 5. Cene
  Vse cene navedene na spletni strani trgovine so izražene v Evrih ter ne vključujejo davka na dodano vrednost. Obrazec naročila, kot tudi potrditev naročila in izdani račun vsebujejo poleg osnovne cene izdelka tudi znesek pripadajočega davka na dodano vrednost.
  Zavezanci za DDV morajo pri naročilu predložiti svojo identifikacijsko številko.
  Micom si pridržuje pravico do sprememb cen brez predhodne najave. Za že potrjena naročila je cena fiksna.
   
 6. Slike
  Slike so simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja oziroma dobavljenega blaga. Vsebina kompleta je navedena pri opisu posameznega izdelka.
   
 7. Način plačila
  Naročene izdelke lahko plačate na naslednje načine:
  • plačilo po povzetju.
  V tem primeru naročeno blago plačate Pošti Slovenije ob prejemu pošiljke
  • plačilo z avansom.
  V tem primeru naročeno blago plačate z nakazilom na transakcijski račun našega podjetja pri Novi Ljubljanski banki d.d.: SI56 0208 3001 7519 439
  • Odloženo plačilo
  Za večino naših rednih kupcev velja plačilni pogoj 30 dni po dobavi blaga. Nove kupce, ki bi želeli tak plačilni pogoj prosimo, da nam pred izdajo naročila pošljejo svoje osnovne podatke, nakar vam sporočimo za vas veljavne plačilne pogoje.
   
 8. Pridržek lastninske pravice
  Pridržujemo si lastninsko pravico na prodanih izdelkih, ki ostanejo last Micoma dokler kupnina ni plačana v celoti.
   
 9. Odstop od pogodbe, vračilo izdelkov in vračilo vplačil
  Fizične osebe, ki izdajo naročilo preko spleta imajo v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v štirinajstih dneh s pisnim obvestilom sporočijo, da odstopajo od pogodbe. V primeru da je bilo blago že dobavljeno, mora kupec, ki je odstopil od pogodbe, prejeto blago vrniti najkasneje v tridesetih dneh po sporočilu o odstopu od pogodbe. Blago mora biti vrnjeno na stroške kupca na sedež našega podjetja v Trzinu.
  V kolikor kupec izdelek začne uporabljati, pa si premisli, izgubi pravico do odstopa od pogodbe.
  Izdelki morajo biti vrnjeni nepoškodovani, v nespremenjeni količini in v originalni, nepoškodovani embalaži. Poškodovanih izdelkov, izdelkov v spremenjeni količini in izdelkov v neoriginalni ali poškodovani embalaži ni mogoče vrniti. Ob vrnitvi mora biti izdelkom priložena kopija računa.
  V kolikor je bilo vrnjeno blago že plačano, vam bomo vrnili kupnino za vrnjene izdelke v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v tridesetih dneh po prejemu vrnjenega blaga.
  Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ter v primerih, ko nakup ni izveden na osnovi pogodbe, sklenjene na daljavo, določila zgornjih odstavkov ne veljajo. Morebitne zahtevke za vračilo blaga bomo v teh in podobnih primerih obravnavali individualno.
   
 10. Garancija in servis
  Micom zagotavlja garancijsko in pogarancijsko servisiranje vseh izdekov iz tega kataloga in to v lastnem servisu v Trzinu, v primeru večje tehnične zahtevnosti popravila pa v servisih dobaviteljev. Dolžina garancijske dobe je v tem katalogu navedena pri vsakem izdelku posebej.
  Z garancijo prevzemamo odgovornost, da bomo v garancijskem roku odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na izdelku, ki bodo nastale v normalnih pogojih dela in ob upoštevanju navodil proizvajalca, ter pod pogojem, da v izdelek niso posegale nepooblaščene osebe. Garancijski roki za vsak izdelek so določeni s strani proizvajalca.
  Garancija se lahko uveljavlja ob predložitvi izpolnjenega garancijskega lista ali računa, ki je bil izdan s strani pooblaščenega prodajalca ob nakupu izdelka.
  Vse izdelke, ki potrebujejo servis dostavite na naš naslov v Trzinu (osebno ali preko pošte) in priložite naslednje:
  - podatke o lastniku izdelka in kontaktno osebo
  - opis napake oziroma vzrok zakaj pošiljate instrument v servis
  - v kolikor uveljavljate garancijo tudi dokazilo o datumu nakupa (račun) ali garancijski list
  V garancijskem roku stroški pošiljanja izdelka do servisa (tudi do pooblaščenega servisa v tujini v kolikor je to potrebno) bremenijo lastnika izdelka, stroškov vračila pa ni. V primeru izvengarancijskega servisa so stroški pošiljanja izdelka do servisa in nazaj v breme lastnika izdelka.
  Po pregledu instrumenta v našem servisu, le-tega popravimo ali pošljemo na popravilo v dobaviteljev servis. V primeru izvengarancijskega popravila še pred samim popravilom lastniku izdelka izdamo ponudbo za stroške popravila in popravilo izvedemo šele potem, ko lastnik izdelka potrdi našo ponudbo in izda naročilnico ali plača popravilo.

   
 11. Varovanje podatkov
  Vaši osebni podatki bodo skrbno varovani v skladu z veljavnimi predpisi. Podatki, pridobljeni ob naročilu blaga, bodo uporabljeni zgolj za pošiljanje ponudb, računov ter ostale potrebne komunikacije med vami in Micomom.
   
 12. Podatki o lastniku spletne trgovine
  MICOM ELECTRONICS  d.o.o.
  Dobrave 10
  1236 Trzin
  Matična številka: 5607582
  Davčna številka: SI13030957
  Davčni zavezanec: DA
Povratni Mepro klic
Pošljite vprašanje
Predstavitev delovanja instrumenta